Dowiedz się więcej o BORAVI

 

Nowy środek owadobójczy do zwalczania słodyszka i chowaczy w uprawie rzepaku

  • Zawiera nową (nieznaną szkodnikom w Polsce) substancję aktywnę – fosmet
  • Przełamuje problem odporności słodyszka rzepakowego na wiele owadobójczych substancji aktywnych – zwalczanie słodyszka znowu będzie skuteczne
  • Skuteczny także do zwalczania stonki w uprawie ziemniaków i słodyszka rzepakowego w uprawie gorczycy
  • Dzięki granulowanej formulacji jest łatwy w stosowaniu
 

Nowa substancja aktywna

FOSMET

Fosmet to związek z grupy fosforoorganicznych.
Boravi 50 WG zawiera 500 g fosmetu w 1 kg.

Jak działa fosmet w Boravi 50 WG?

Fosmet jest silnymi inhibitorem cholinoesteraz, enzymów niezbędnych dla prawidłowej pracy układu nerwowego. Wynikiem jego działania jest wadliwe funkcjonowanie połączeń nerwowych, co powoduje zaburzenia pracy mięśni i w rezultacie paraliż, a dalej śmierć owada.
Fosmet na owady działa kontaktowo lub żołądkowo, na roślinach działa powierzchniowo. Mechanizm działania na roślinie polega na wchłanianiu się substancji aktywnej w warstwę wosku, co zabezpiecza przed jej spłukiwaniem i zwiększa dostępność dla zwalczanych owadów.

Dlaczego potrzebna jest nowa substancja aktywna do zwalczania szkodliwych owadów?

W ochronie rzepaku przed szkodnikami największym problemem jest odporność słodyszka rzepakowego na pyretroidy. Obecnie substancje czynne tej grupy insektycydów nie zapewniają skutecznej ochrony plantacji przed tym szkodnikiem. W związku z tym do zwalczania słodyszka wykorzystuje się substancje aktywne z innych grup chemicznych, a dla utrzymania wysokiej skuteczności niezbędna jest rotacja środków w kolejnych zabiegach i, o ile to możliwe, wprowadzanie do zwalczania słodyszka nowych substancji aktywnych.

Efekty stosowania Boravi 50 WG w zwalczaniu słodyszka rzepakowego

doświadczenie rejestracyjne Polska 2013
skuteczność 2 dni po zabiegu
doświadczenie rejestracyjne Polska 2012
skuteczność 2 dni po zabiegu
doświadczenie rejestracyjne Niemcy 2013
skuteczność 7 dni po zabiegu

Przygotowanie cieczy użytkowej

Najbardziej optymalnym pH cieczy używanej do zabiegów jest 5,5 – stąd sugerowane jest zakwaszenie cieczy przed zastosowaniem. Warto do tego użyć dołączonego do opakowania zakwaszacza. Według danych producenta Boravi 50 WG można stosować łącznie z fungicydami i nawozami (wyjątek stanowią mieszaniny z siarczanem miedzi). Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15℃.

Dawki i terminy stosowania Boravi 50 WG
Uprawa
Szkodnik
Termin stosowania
Dawka
Uwagi
rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
BBCH 31-55
1-1,5 kg/ha
po pierwszych nalotach szkodników
rzepak ozimy
chowacz czterozębny
BBCH 31-55
1-1,5 kg/ha
po pierwszych nalotach szkodników
rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy
BBCH 50-59
1-1,5 kg/ha
po pierwszych nalotach szkodników
rzepak jary
słodyszek rzepakowy
BBCH 50-59
1-1,5 kg/ha
po pierwszych nalotach szkodników
gorczyca
słodyszek rzepakowy
BBCH 50-59
1 kg/ha
po pierwszych nalotach szkodników
ziemniak
stonka ziemniaczana
BBCH 67-85
1 kg/ha
po pojawieniu się szkodników

W sezonie stosować jeden zabieg.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


Pomoc w ustaleniu terminu zabiegu – żółte naczynie do monitorowania nalotów szkodników
Optymalnym terminem wykonania zabiegu jest czas po pierwszych nalotach szkodników na plantację. By właściwie ocenić termin i skalę nalotów warto po zimie wyłożyć na pola żółte naczynia. Ich regularna obserwacja pozwoli wykonać zabieg wtedy, kiedy będzie to niezbędne i maksymalnie skuteczne.

Pojawienie się szkodników w żółtym naczyniu jest sygnałem do pogłębionych obserwacji i wykonania zabiegu owadobójczego, po przekroczeniu progu szkodliwości.

Szkodnik
Termin obserwacji
Próg szkodliwości
chowacz brukwiaczek
od początku do końca marca
BBCH 20-29
10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni lub 2-4 chrząszcze na 25 roślinach
chowacz czterozębny
przełom marca i kwietnia
BBCH 25-39
20 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni lub 6 chrząszczy na 25 roślinach
słodyszek rzepakowy
zwarty kwiatostan
BBCH 50-52
1 chrząszcz na roślinie
słodyszek rzepakowy
luźny kwiatostan
BBCH 50-52
3-5 chrząszczy na roślinie

Co to jest odporność?

Jakie szkodniki zagrażają uprawom rzepaku wiosną?

Chowacz brukwiaczek. Szkodliwa aktywność chrząszczy tego gatunku rozpoczyna się przy temperaturze powietrza 10–12℃, co ma miejsce najczęściej w marcu w okresie fazy rozwoju roślin BBCH 41–54.


Chowacz czterozębny. Aktywność wiosenną rozpoczyna przy średniej temperaturze powietrza około 15℃, a więc później niż chowacz brukwiaczek i uszkadza rzepak w fazach rozwojowych od początku wiosennego wzrostu liści w pąkach liściowych (BBCH 41).


W ostatniej dekadzie kwietnia, od fazy pojawienia się nad okrywą liściową pąków kwiatowych w zwartych jeszcze kwiatostanach (BBCH 50–52), najważniejszym szkodnikiem rzepaku ozimego staje się słodyszek rzepakowy. Niszczenie pączków i wygryzanie przez chrząszcze pylników kwiatowych powoduje znaczny spadek plonu.

PROBLEM – ODPORNOŚĆ SZKODLIWYCH OWADÓW NA INSEKTYCYDY

Powstawanie odporności owadów na insektycydy jest jednym z największych problemów w ochronie roślin. Z praktycznego punktu widzenia objawia się on tym, że środek ochrony roślin zastosowany w zalecanej dawce nie wykazuje wystarczającej skuteczności lub prawie żadną. Uodpornianie się agrofagów oznacza nie tylko duże straty środowiskowe ale również ekonomiczne, wymuszając wykonywanie większej liczby zabiegów chemicznych, co z kolei stymulować może dalsze nasilanie się odporności. Zarówno w Europie jak i w Polsce niekwestionowanym „liderem” wśród odpornych owadów jest słodyszek rzepakowy. W Polsce poziom odporności słodyszka rzepakowego jest podobny na obszarze całego kraju.


Jak dochodzi do pojawienia się odporności?

W momencie wprowadzenia do użycia nowej substancji czynnej populacje owadów składają się głównie z osobników wrażliwych. Jeżeli na te wrażliwe populacje szkodnika będzie stosowany nieprzerwanie ten sam preparat, to mówimy o zjawisku silnej presji selekcyjnej. Długo trwająca selekcja może doprowadzić do tego, że populacja składać się będzie głównie z osobników odpornych. Zdarza się, że odporność pojawia się szybko – przykładem może być pymetrozyna, na którą prawie całkowitą odporność zaobserwowano już dwa lata po wprowadzeniu jej do użycia.Jak dziś wygląda problem odporności słodyszka rzepakowego na dostępne środki owadobójcze?

Grupy chemiczne insektycydów zalecane do zwalczania słodyszka rzepakowego wraz z zakresem odporności szkodnika
Grupa chemiczna
Substancja czynna
Zakres odporności szkodnika
Pyretroidy
alfa-cypermetryna
wysoka – bardzo wysoka
 
cypermetryna
wysoka – bardzo wysoka
 
deltametryna
bardzo wysoka
 
esfenwalerat
wysoka – bardzo wysoka
 
etofenproks
słaba – średnia
 
gamma-cyhalotryna
bardzo wysoka
 
lambda-cyhalotryna
średnia – bardzo wysoka
 
tau-fluwalinat
słaba – średnia
 
zeta-cypermetryna
wysoka – bardzo wysoka
 
Neonikotynoidy
acetamipryd
brak – słaba
 
tiachlopryd
brak – średnia
Związki
fosfoorganiczne
chloropiryfos
brak
 
fosmet
brak
Oksadiazyny
indoksakarb
brak
Pirydyny
azometyny
pymetrozyna

wysoka – bardzo wysoka

Opracowanie własne na podstawie broszury „STRATEGIA PRZECIWDZIAŁANIA ODPORNOŚCI SŁODYSZKA RZEPAKOWEGO I STONKI ZIEMNIACZANEJ NA INSEKTYCYDY” wydanej przez IOR PIB Poznań w listopadzie 2015 r.

Strategia przeciwdziałania odporności

W celu przeciwdziałania pojawieniu się odporności owadów warto stosować kilka ważnych zasad:
  • Oprysk wykonywać w momencie przekroczenia przez szkodnika progu ekonomicznej szkodliwości
  • Stosować zalecane dawki zgodnie z etykietą, pamiętając, że zbyt niskie dawki selekcjonują szybko populacje o średnim stopniu odporności, a zbyt wysokie prowadzą do wykształcenia odporności o stopniu bardzo silnym
  • Opryskiwać plantację w stadium rozwojowym owada najbardziej wrażliwym na środek ochrony roślin
  • Zabieg przeprowadzać sprawnym sprzętem, mając na uwadze prawidłowe ciśnienie i optymalne pH cieczy opryskowej
  • Daną substancję chemiczną stosować na tej samej uprawie tylko raz w sezonie wegetacyjnym, starając się w miarę możliwości rotować nie tylko substancje czynne, ale przede wszystkim grupy chemiczne o różnych mechanizmach działania nawet jeśli wiązać się to może z poniesieniem wyższych kosztów ochrony.

Bezwzględnie należy też przestrzegać zasad integrowanej ochrony roślin, pamiętając o stosowaniu metod biologicznych i agronomicznych, ograniczając środki chemiczne do bezwzględnego minimum.


W roku 2016 uzyskał rejestrację nowy insektycyd do ochrony rzepaku o nazwie Boravi 50 WG, zawierający w swoim składzie substancję czynną z grupy związków fosforoorganicznych – fosmet. Fosmet, na który nie występuje odporność słodyszka, idealnie wpisuje się w strategię antyodpornościową. Poprzez wprowadzenie do ochrony roślin przed szkodnikami nowej substancji chemicznej zwiększa się możliwość rotacji insektycydów i tym samym znacznie poprawia się skuteczność całej ochrony i znacząco zmniejsza ryzyko pojawienia się populacji odpornych w przyszłości.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

 

Agrosimex Sp. z o.o.

Goliany 43

05-620 Błędów


Tel. (48) 668–08–40